Profesor ortopeda Jarosław Fabiś - wyróżnienia i kwalifikacje

  •  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Fabiś jako pierwszy lekarz w historii Polski został mianowany członkiem korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia.
  •  W 2018 roku profesor został wybrany na szefa Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej.
  •  W 1990 r. Jarosław Fabis został pierwszym polskim członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia.
  •  Od 1993 r. Pan profesor przez dwie kadencje pełnił funkcję delegata na kraj Komisji ds. Rozwoju Chirurgii Barku w krajach Europy Wschodniej.
  •  Za zasługi w rehabilitacji i skutecznym leczeniu polskich sportowców prof. Jarosław Fabiś otrzymał srebrny medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
  •  Profesor został nominowany ambasadorem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, w podziękowaniu za skuteczną rehabilitację i pomoc pacjentom chorym na stwardnienie rozsiane.
  •  Jest szefem Kliniki Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej.
  •  Opiekuje się sportowcami zdobywającymi miejsca na podium na arenie międzynarodowej i polskiej z wszystkich dziedzin sportowych.
  •  Od początku kariery ortopeda profesor Jarosław Fabiś nieustannie publikuje prace naukowe oraz śledzi rozwój nauki w zakresie ortopedii i regeneracji.

Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Barku i Łokcia

Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Barku i Łokcia zrzesza najlepszych chirurgów z Ameryki i całego świata. Zostało utworzone w 1982 roku. Profesor Jarosaw Fabiś został jako pierwszy Polak w historii i jako drugi ortopeda z Europy Środkowo-Wschodniej zaproszony do tej organizacji. To prestiżowe wyróżnienie traktuje jako zaszczyt oraz obowiązek zapewniania swoim pacjentom opieki medycznej na najwyższym światowym poziomie.

Opieka pooperacyjna

Działalność Pana profesora wyróżnia również fakt, iż jest w stanie zapewnić swoim pacjentom opiekę pooperacyjną na najwyższym światowym poziomie. Klinika profesora Jarosława Fabisia jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek w kraju. Nasz wykwalifikowany zespół dba o to, aby maksymalizować efekt terapeutyczny leczenia operacyjnego i umożliwić pacjentom jak najszybszy powrót do aktywności codziennych i zawodowych.


Jarosław Fabiś od początku swojej kariery zawodowej i naukowej skupił się na problematych urazów i scharzeń barku, co zaowocało pionierskimi technikami i pracami naukowymi w skali całego kraju. Pierwsze prace naukowe dotyczyły diagnostyki ultrasonograficznej i radiologicznej oraz skuteczniejszego leczenia operacyjnego uszkodzeń stożka roratorów. Prace naukowe Pana profesora zaczęły być zauważane po opublikowaniu wyników jego badań doświadczalnych, kótre zmieniły pogląd na biomechaniczny potenjał mięśnia nadgrzebieniowego. Dzisiaj profesor koncentruje się na unikalnych badaniach naukowych dotyczących m.in. regeneracji, propriocepcji i biologicznych/biomechanicznych metod rekonstrukcji więzadeł. W 2007 r. stworzył Sekcję Chirurgii Barku i Łokcia przy PTOiTr, której był pierwszym prezesem.
TOP